TIF skøyter

Årsmøte i TIF skøyter 2011
Onsdag 16.mars 2011 kl.19.30
Klubbhuset Nytrømoen

 

Sak 1. Valg av dirigent, referent og underskrivere. Godkjent. 

Sak 2. Årsmelding. Godkjent med noen rettelser. 

Sak 3. Regnskap og budsjett. Godkjent. 

Sak 4. Innkomne saker. Ingen saker. 

Sak 5. Valg. Ingen hadde frasagt seg valg. Styret ser dermed slik ut: 

Funksjon

Medlem

Valgperiode

 

 

 

Leder:

Oddbjørn Lund

2011-2012

Nestleder:

Morten Johansen

2011-2013

Kasserer:

Erlend Moen

2010-2012

Sekretær: 

Arne Inge Næss

2010-2012

Styremedlemmer:

Elisabeth Løkken

2010-2012

 

Knut Joar Harsjøen

2011-2013

Ishockey:

Henning A. Nordmoen

2011-2013

Varamedlemmer: 

Jon Erik Hansson

2011-2013

 

Geir Arne Mælan

2011-2013

 

 

 

 

 

 

Sportslig utvalg:

Jon Arne Hugudal

2010-2012

 

Anne Bjørnsmoen

2010-2012

Valgkomite:

Marit Håkenstad

2010-2012

 

Grete Bredalslien

2010-2012

  Referent: Arne Inge Næss 

Underskrevet av: Torild Wiik og Jan Larsen

 
 

www.unosport.no