Tynset skøyter - www.unosport.no

 


Skøytekalenderen NORGE 2021.pdf
 

Skøytekalenderen 2021

Skrevet av Håkon Dahl • 14. april 2021

Nok en gang foreligger SKØYTEKALENDEREN etter en endt sesong. Dette er nr. 46 i rekken. Årets utgave innebærer en stor forandring fra tidligere i og med at den kommer kun i digital versjon.
Alle tidligere utgaver har vært utgitt som en del av bladet SKØYTENYTT. Utgivelsen av SKØYTENYTT startet i 1971 og siste utgave kom høsten 2020. Det var etter hvert blitt klart at bladet ikke kunne konkurrere med all informasjon som blir publisert på nett. Mangeårig redaktør Trond Eng hadde planlagt at sesongen 2019/2020 skulle være den siste for SKØYTENYTT som papirutgivelse. Det siste året kjempet Trond Eng også med en alvorlig kreftdiagnose. 9. januar 2021 døde han som følge av sykdommen, 71 år gammel. La derfor denne digitale utgaven stå som et minne om Trond Eng.


Vi har lagt bak oss en meget spesiell sesong som vi håper aldri vil gjenta seg. COVID-19 pandemien har preget all idrett nasjonalt og internasjonalt. Nasjonalt ble sesongen så vidt innledet med noen få nasjonale stevner samt et utsatt NM 2020. Deretter ble det med få unntak kun lokale/regionale stevner i den grad trening og konkurranse var tillatt, noe som har variert fra fylke til fylke og kommune til kommune. Heldigvis lot det seg gjøre å avvikle NM junior sprint og NM senior. Internasjonalt begrenset aktiviteten seg til «skøytebobla» i Heerenveen hvor EM, VM samt to World Cup-stevner ble arrangert. På den siste konkurransedagen i «bobla» kom sesongens høydepunkt for norsk skøytesport da Ragne Wiklund vant gull på 1500 m i VM enkeltdistanser.


SKØYTEKALENDEREN 2021 er et uunnværlig oppslagsverk for de som vil ha oversikt over norsk skøytesport. Her kan man finne aktiviteten i de enkelte klubber og kretser fra de yngste til de eldste.Tusen takk for arbeidet som er lagt ned av:

Arild Gjerde (agjerde.online.no)

Stein Opdahl (stein.opdahl@multinett.no)

Preben Gorud Petersen (pgp@post14.tele.dk)

Thorleiv Teigen (thorleiv@online.no)

Georg Wiig (geor-wi@online.no)

Roar Eriksen (roarer@online.no)


Skøytekalenderen NORGE 2021.pdf


Les om Skøytekalenderen på NSF sine sider
 

 

www.unosport.no