Klubbløp sesongen 1984-1985

Klubbløp 1                
1 Eggen, Hanne Marit J 7 23,0 1 100 m Tynset N 09.12.1984
2 Eggen, Marius G 3 29,2 1 100 m Tynset N 09.12.1984
3 Aasegård, Ole Aage G 11 45,2 1 300 m Tynset N 09.12.1984
4 Aasegård, Per Morten G 10 47,1 1 300 m Tynset N 09.12.1984
5 Svee, Thomas G 9 49,3 2 300 m Tynset N 09.12.1984
6 Svee, Johnny G 11 49,5 2 300 m Tynset N 09.12.1984
7 Eggen, Espen G 10 54,0 3 300 m Tynset N 09.12.1984
8 Eggen, Hans Petter G 7 72,6 1 300 m Tynset N 09.12.1984
9 Eggen, Hanne Marit J 7 82,9 1 300 m Tynset N 09.12.1984
10 Aasegård, Per Morten G 10 63,6 1 400 m Tynset N 09.12.1984
11 Eggen, Espen G 10 70,9 2 400 m Tynset N 09.12.1984
12 Hugdal, Eivind G 14 49,2 1 500 m Tynset N 09.12.1984
13 Rønning, Inga Lill J 14 56,0 1 500 m Tynset N 09.12.1984
14 Røhme, Kjerstina J 12 61,4 1 500 m Tynset N 09.12.1984
15 Rønning, Rita Helen J 13 62,6 1 500 m Tynset N 09.12.1984
16 Dalsegg, Ellen J 11 65,9 1 500 m Tynset N 09.12.1984
17 Nytrøen, Lars Magne G 12 66,0 1 500 m Tynset N 09.12.1984
18 Aasegård, Ole Aage G 11 73,2 1 500 m Tynset N 09.12.1984
19 Svee, Johnny G 11 81,2 2 500 m Tynset N 09.12.1984
20 Rønning, Rita Helen J 13 2.28,2 1 1000 m Tynset N 09.12.1984
21 Røhme, Kjerstina J 12 2.32,1 1 1000 m Tynset N 09.12.1984
22 Hugdal, Eivind G 14 2.41,9 1 1500 m Tynset N 09.12.1984
23 Rønning, Inga Lill J 14 3.17,9 1 1500 m Tynset N 09.12.1984
                 
Klubbløp 2                
1 Dalsegg, Ellen J 11 43,2 1 300 m Tynset N 12.12.1984
2 Aasegård, Ole Aage G 11 45,1 2 300 m Tynset N 12.12.1984
3 Svee, Thomas G 9 48,9 1 300 m Tynset N 12.12.1984
4 Løkken, Geir G 10 50,5 2 300 m Tynset N 12.12.1984
5 Svee, Johnny G 11 50,5 3 300 m Tynset N 12.12.1984
6 Svee, Thomas G 9 66,0 1 400 m Tynset N 12.12.1984
7 Løkken, Geir G 10 66,1 2 400 m Tynset N 12.12.1984
8 Hugdal, Eivind G 14 47,9 1 500 m Tynset N 12.12.1984
9 Rønning, Inga Lill J 14 54,9 1 500 m Tynset N 12.12.1984
10 Nytrøen, Lars Magne G 12 59,0 1 500 m Tynset N 12.12.1984
11 Røhme, Kjerstina J 12 60,6 1 500 m Tynset N 12.12.1984
12 Rønning, Rita Helen J 13 61,9 1 500 m Tynset N 12.12.1984
13 Dalsegg, Ellen J 11 64,4 1 500 m Tynset N 12.12.1984
14 Aasegård, Ole Aage G 11 70,6 2 500 m Tynset N 12.12.1984
15 Svee, Johnny G 11 79,4 3 500 m Tynset N 12.12.1984
16 Røhme, Kjerstina J 12 1.18,2 1 600 m Tynset N 12.12.1984
17 Hugdal, Eivind G 14 1.39,5 1 1000 m Tynset N 12.12.1984
18 Rønning, Inga Lill J 14 1.59,7 1 1000 m Tynset N 12.12.1984
19 Nytrøen, Lars Magne G 12 2.12,2 1 1000 m Tynset N 12.12.1984
20 Rønning, Rita Helen J 13 2.16,7 1 1000 m Tynset N 12.12.1984
Klubbløp 3                
1 Løkken, Geir G 10 44,1 1 300 m Tynset N 10.01.1985
2 Svee, Thomas G 9 44,5 2 300 m Tynset N 10.01.1985
3 Svee, Johnny G 11 48,8 1 300 m Tynset N 10.01.1985
4 Løkken, Geir G 10 59,9 1 400 m Tynset N 10.01.1985
5 Svee, Thomas G 9 64,0 2 400 m Tynset N 10.01.1985
6 Hugdal, Eivind G 14 48,5 1 500 m Tynset N 10.01.1985
7 Rønning, Inga Lill J 14 54,0 1 500 m Tynset N 10.01.1985
8 Røhme, Kjerstina J 12 61,4 1 500 m Tynset N 10.01.1985
9 Rønning, Rita Helen J 13 61,4 1 500 m Tynset N 10.01.1985
10 Dalsegg, Ellen J 11 61,8 1 500 m Tynset N 10.01.1985
11 Nytrøen, Lars Magne G 12 61,9 1 500 m Tynset N 10.01.1985
12 Svee, Jon Konrad G 35 62,9 1 500 m Tynset N 10.01.1985
13 Aasegård, Ole Aage G 11 70,6 1 500 m Tynset N 10.01.1985
14 Schulze, Espen G 12 79,2 2 500 m Tynset N 10.01.1985
15 Svee, Johnny G 11 83,5 2 500 m Tynset N 10.01.1985
16 Dalsegg, Ellen J 11 83,0 1 600 m Tynset N 10.01.1985
17 Aasegård, Ole Aage G 11 83,2 1 600 m Tynset N 10.01.1985
18 Røhme, Kjerstina J 12 2.11,6 1 1000 m Tynset N 10.01.1985
19 Nytrøen, Lars Magne G 12 2.11,6 1 1000 m Tynset N 10.01.1985
20 Rønning, Rita Helen J 13 2.12,1 1 1000 m Tynset N 10.01.1985
21 Hugdal, Eivind G 14 2.35,0 1 1500 m Tynset N 10.01.1985
Klubbløp 4                
1 Eggen, Hans Petter G 7 21,1 1 100 m Tynset N 16.01.1985
2 Eggen, Hanne Marit J 7 27,1 1 100 m Tynset N 16.01.1985
3 Dalsegg, Jan Tore G   51,2 1 300 m Tynset N 16.01.1985
4 Vingelsgaard, Jon Magne G 26 33,8 2 300 m Tynset N 16.01.1985
5 Aaseård, Odd M G   39,8 3 300 m Tynset N 16.01.1985
6 Schulze, Espen G 12 40,4 1 300 m Tynset N 16.01.1985
7 Aasegård, Ole Aage G 11 42,0 1 300 m Tynset N 16.01.1985
8 Løkken, Geir G 10 43,1 1 300 m Tynset N 16.01.1985
9 Aasegård, Per Morten G 10 44,1 2 300 m Tynset N 16.01.1985
10 Svee, Thomas G 9 45,0 3 300 m Tynset N 16.01.1985
11 Svee, Johnny G 11 45,2 2 300 m Tynset N 16.01.1985
12 Eggen, Espen G 10 55,6 4 300 m Tynset N 16.01.1985
13 Eggen, Hans Petter G 7 68,0 1 300 m Tynset N 16.01.1985
14 Eggen, Hanne Marit J 7 72,0 1 300 m Tynset N 16.01.1985
15 Løkken, Geir G 10 57,9 1 400 m Tynset N 16.01.1985
16 Aasegård, Per Morten G 10 58,3 2 400 m Tynset N 16.01.1985
17 Svee, Thomas G 9 62,9 3 400 m Tynset N 16.01.1985
18 Eggen, Espen G 10 68,0 4 400 m Tynset N 16.01.1985
19 Hugdal, Eivind G 14 48,4 1 500 m Tynset N 16.01.1985
20 Rønning, Inga Lill J 14 53,5 1 500 m Tynset N 16.01.1985
21 Vingelsgaard, Jon Magne G 26 54,6 1 500 m Tynset N 16.01.1985
22 Rønning, Rita Helen J 13 58,6 1 500 m Tynset N 16.01.1985
23 Dalsegg, Ellen J 11 59,7 1 500 m Tynset N 16.01.1985
24 Røhme, Kjerstina J 12 60,2 1 500 m Tynset N 16.01.1985
25 Hugudal, Jon Arne G 30 61,1 2 500 m Tynset N 16.01.1985
26 Nytrøen, Lars Magne G 12 61,5 1 500 m Tynset N 16.01.1985
27 Svee, Jon Konrad G 35 64,6 3 500 m Tynset N 16.01.1985
28 Aasegård, Ole Aage G 11 67,1 1 500 m Tynset N 16.01.1985
29 Schulze, Espen G 12 68,0 2 500 m Tynset N 16.01.1985
30 Svee, Johnny G 11 76,5 2 500 m Tynset N 16.01.1985
31 Rønning, Inga Lill J 14 1.57,5 1 1000 m Tynset N 16.01.1985
32 Rønning, Rita Helen J 13 2.09,3 1 1000 m Tynset N 16.01.1985
33 Hugdal, Eivind G 14 2.33,8 1 1500 m Tynset N 16.01.1985
Klubbløp 5                
1 Eggen, Hans Petter G 7 20,8 1 100 m Tynset N 23.01.1985
2 Dalsegg, Ellen J 11 36,1 1 300 m Tynset N 23.01.1985
3 Svee, Jon Konrad G 35 38,0 1 300 m Tynset N 23.01.1985
4 Aasegård, Ole Aage G 11 40,1 1 300 m Tynset N 23.01.1985
5 Aasegård, Per Morten G 10 44,0 1 300 m Tynset N 23.01.1985
6 Svee, Thomas G 9 44,4 2 300 m Tynset N 23.01.1985
7 Svee, Johnny G 11 44,5 2 300 m Tynset N 23.01.1985
8 Løkken, Geir G 10 46,9 3 300 m Tynset N 23.01.1985
9 Eggen, Espen G 10 56,0 4 300 m Tynset N 23.01.1985
10 Eggen, Hans Petter G 7 61,6 1 300 m Tynset N 23.01.1985
11 Aasegård, Per Morten G 10 55,8 1 400 m Tynset N 23.01.1985
12 Løkken, Geir G 10 58,9 2 400 m Tynset N 23.01.1985
13 Eggen, Espen G 10 72,4 3 400 m Tynset N 23.01.1985
14 Rønning, Inga Lill J 14 53,0 1 500 m Tynset N 23.01.1985
15 Rønning, Rita Helen J 13 57,3 1 500 m Tynset N 23.01.1985
16 Nytrøen, Lars Magne G 12 57,9 1 500 m Tynset N 23.01.1985
17 Røhme, Kjerstina G 12 58,2 2 500 m Tynset N 23.01.1985
18 Dalsegg, Ellen J 11 58,5 1 500 m Tynset N 23.01.1985
19 Aasegård, Ole Aage G 11 63,5 1 500 m Tynset N 23.01.1985
20 Svee, Jon Konrad G 35 65,4 1 500 m Tynset N 23.01.1985
21 Schulze, Espen G 12 65,8 3 500 m Tynset N 23.01.1985
22 Svee, Johnny G 11 71,5 2 500 m Tynset N 23.01.1985
23 Rønning, Inga Lill J 14 1.56,1 1 1000 m Tynset N 23.01.1985
24 Rønning, Rita Helen J 13 2.03,7 1 1000 m Tynset N 23.01.1985
25 Nytrøen, Lars Magne G 12 2.07,6 1 1000 m Tynset N 23.01.1985
26 Røhme, Kjerstina J 12 2.11,4 1 1000 m Tynset N 23.01.1985
Klubbløp 6                
1 Løkken, Geir G 10 57,2 1 400 m Tynset N 30.01.1985
2 Svee, Thomas G 9 58,0 2 400 m Tynset N 30.01.1985
3 Aasegård, Per Morten G 10 60,5 3 400 m Tynset N 30.01.1985
4 Eggen, Espen G 10 69,5 4 400 m Tynset N 30.01.1985
5 Hugdal, Eivind G 14 48,6 1 500 m Tynset N 30.01.1985
6 Rønning, Inga Lill J 14 52,2 1 500 m Tynset N 30.01.1985
7 Rønning, Rita Helen J 13 55,8 1 500 m Tynset N 30.01.1985
8 Dalsegg, Ellen J 11 59,2 1 500 m Tynset N 30.01.1985
9 Nytrøen, Lars Magne G 12 59,3 1 500 m Tynset N 30.01.1985
10 Aasegård, Ole Aage G 11 73,2 1 500 m Tynset N 30.01.1985
11 Svee, Johnny G 11 74,1 2 500 m Tynset N 30.01.1985
12 Holann, Ola Ketil G 11 104,4 3 500 m Tynset N 30.01.1985
Klubbløp 7                
1 Aasegård, Per Morten G 10 53,7 1 500 m Tynset N 06.02.1985
2 Dalsegg, Ellen J 11 58,3 1 500 m Tynset N 06.02.1985
3 Aasegård, Ole Aage G 11 60,0 2 500 m Tynset N 06.02.1985
4 Holann, Ola Ketil G 11 93,4 3 500 m Tynset N 06.02.1985
5 Nytrøen, Lars Magne G 12 1.59,6 1 1000 m Tynset N 06.02.1985
6 Rønning, Rita Helen J 13 1.59,6 1 1000 m Tynset N 06.02.1985
7 Aasegård, Ole Aage G 11 2.09,4 1 1000 m Tynset N 06.02.1985
8 Rønning, Inga Lill J 14 3.01,5 1 1000 m Tynset N 06.02.1985
Klubbløp 8                
1 Eggen, Hans Petter G 7 20,4 1 100 m Tynset N 13.02.1985
2 Aasegård, Per Morten G 10 41,5 1 300 m Tynset N 13.02.1985
3 Vingelsgaard, Jon Magne G 26 49,8 1 500 m Tynset N 13.02.1985
4 Rønning, Inga Lill J 14 52,2 1 500 m Tynset N 13.02.1985
5 Nytrøen, Lars Magne G 12 56,2 1 500 m Tynset N 13.02.1985
6 Rønning, Rita Helen J 13 56,2 1 500 m Tynset N 13.02.1985
7 Dalsegg, Ellen J 11 57,8 1 500 m Tynset N 13.02.1985
8 Røhme, Kjerstina J 12 58,0 1 500 m Tynset N 13.02.1985
9 Aasegård, Ole Aage G 11 62,2 1 500 m Tynset N 13.02.1985
10 Schulze, Espen G 12 67,2 2 500 m Tynset N 13.02.1985
11 Svee, Johnny G 11 72,5 2 500 m Tynset N 13.02.1985
12 Holann, Ola Ketil G 11 84,2 3 500 m Tynset N 13.02.1985
Klubbløp 9                
1 Eggen, Hans Petter G 7 60,8 1 300 m Tynset N 20.02.1985
2 Eggen, Hanne Marit J 84 70,6 1 300 m Tynset N 20.02.1985
3 Aasegård, Per Morten G 10 53,5 1 400 m Tynset N 20.02.1985
4 Løkken, Geir G 10 56,4 2 400 m Tynset N 20.02.1985
5 Rønning, Rita Helen J 13 2.03,3 1 1000 m Tynset N 20.02.1985
6 Nytrøen, Lars Magne G 12 2.03,7 1 1000 m Tynset N 20.02.1985
7 Aasegård, Ole Aage G 11 2.14,4 1 1000 m Tynset N 20.02.1985
8 Rønning, Inga Lill J 14 3.03,2 1 1500 m Tynset N 20.02.1985
 

Skøytegruppa Tynset