Tynset skøyter - www.unosport.no

 
     
  Sekretariat/speakerbu og garasjer på Nytrømoen  
     
  Willy Olsen laget i april 2022 et forslag/diskusjonsgrunnlag til nybygg på Nytrømoen.

Willy: Selvfølgelig kan og må dette bearbeides sammen med dere. Det kan krympes, det kan og bygges etappevis.

Det er tredelt:
  • Sekretariat/speakerbu i to etasjer.

  • 2. etasje med rom med god oversikt over banen. Møter, VIP, disp. Lager i bakkant

  • Garasjer i plan 1. 2 ismaskiner, 2 traktorer, kaldtlager utstyr

 

 
     
     
  SNITT OG FASADE:  
 
 
 
 
 
  SITUASJONSPLAN - utsnitt:  
 
 
 
 
 
  PLANER:  
 
 
 

www.unosport.no