Skøytegruppa Tynset IF

VAKTLISTE 2004-2005

Skøytegruppa har også i år tatt seg den frihet å sette opp en vaktliste på Nytrømoen, vi har forsøkt å benytte de som bruker skøytebanen. Jeg håper jeg ikke har satt opp noen som overhode ikke benytter banen, dersom dette skulle være tilfelle vær snill å ta kontakt med undertegnede så raskt som mulig slik at vi får ordnet opp i dette.

Skøytegruppa takker på forhånd for velvillig bistand.

Det er flere årsaker til at vi ønsker å ha en voksen person tilstede bla.:

  •  at de minste barna skal føle seg trygge og ha noen å henvende seg til dersom det skulle være et eller annet.
  • det kan være tøffe tak ute på banen (særlig etter at vantet ble satt opp), det har forekommet skader med kutt el. etter å ha blitt truffet av skøyte egga/puck.
  • Holde orden i garderoben, Wc, rydde opp før en låser m.m.
  • Rydde/ta inn glemte gjenstander/tøy

Vi har satt en kuldegrense til - 20 C, er det under denne temperaturen er det ikke nødvendig å stille som vakt. Lyset på banen er tidsinnstilt/temperaturinnstilt. Vi må få til en rundgang på nøkkelen, derfor leveres den videre til nestemann på lista.
Dersom oppsatt dato ikke passer
forsøk å bytt vakt kveld med en av de andre på lista.

Feil og mangler meldes til undertegnede.

Viken og Mælen hadde kakedag før jul 04.

Uke Dato/Dag Kl. Navn

2

Mandag 10.01.05 1730 – 2100 Mælen
  Tirsdag 11.01.05 1730 – 2100 Næss/Bjørnsmoen
  Onsdag 12.01.05 1730 - 2100 Hugudal
  Torsdag 13.01.05 klubbløp/kake 1730 – 2100 Øverli

3

Mandag 17.01.05 1730 - 2100 Johansen Morten
  Tirsdag 18.01.05 1730 - 2100 Vingelsgaard
  Onsdag 19.01.05 1730 – 2100  Viken
  Torsdag 20.01.05 klubbløp/kake 1730 – 2100 Lien

4

Mandag 24.01.05 1730 – 2100  Mælen
  Tirsdag 25.01.05 1730-2100 Bjørnsmoen/Næss
  Onsdag 26.01.05 1730 - 2100 Berg Per Chr
  Torsdag 27.01.05 klubbløp/kake 1730 - 2100 Moen/Bredalslien

5

Mandag 31.01.05 1730 – 2100 Bull Aakran
  Tirsdag 01.02.05 1730 – 2100 Vingelsgård
  Onsdag 02.02.05 1730 – 2100 Hansson
  Torsdag 03.02.05 klubbløp/kake 1730 – 2100 Salomonsen

6

Mandag 07.02.05 1730 – 2100 Mælen
  Tirsdag 08.02.05 1730 – 2100 Viken
  Onsdag 09.02.05 1730 – 2100 Hugudal
  Torsdag 10.02.05 klubbløp/kake 1730 – 2100 Johansen Morten

7

Mandag 14.02.05 1730 – 2100 Mælen
  Tirsdag 15.02.05 1730 – 2100 Bredalslien/Moen
  Onsdag 16.02.05 1730 – 2100 Venstad
Torsdag 17.02.05 klubbløp/kake 1730 – 2100 Hugudal
Uke 8 Vinterferie Vinterferie  

9

Mandag 28.02.05 1730 – 2100 Øverli
  Tirsdag 01.03.05 1730 – 2100 Vingelsgård
  Onsdag 02.03.05 1730 – 2100 Lien
  Torsdag 03.03.05 klubbløp/kake 1730 – 2100 Bjørnsmoen/Næss

10

Mandag 07.03.05 1730 – 2100 Viken
  Tirsdag 08.03.05 1730 – 2100 Mælen
  Onsdag 09.03.05 1730 – 2100 Hugudal
  Torsdag 10.03.05 1730 – 2100 Vingelsgård
klubbløp/kake

11

Mandag 14.03.05 1730 – 2100
  Tirsdag 15.03.05 1730 – 2100
  Onsdag 16.03.05 1730 – 2100
  Torsdag 17.03.05 Skøyteavslutning/premie utdeling 1730 – 2100 Komiteen

 
Med hilsen
v/Knut N. Mælen - formann
Tlf. pr. 62481703
evt. mob. Tlf. 95907002