Skøytegruppa Tynset IF

Trening i lys og mørke
av
Johan Arnt Johansen

Bakgrunnen for dette emne, er at jeg deltok på spinning i høst. Min reaksjon kom ved at det ved høy belastning, det vil si maks puls ble utført i nesten mørke.
Etter at jeg grep fatt i dette, fant jeg ut at det er en "trend" blant treningssentre i Norge å trene bl.a. i mørke. Men det finnes også treningssentre som benytter lysterapi i treningslokalet.
Det finnes en rekke idretter som trener store treningsmengder i "mørketida", som f. eks. skiløpere, skøyteløpere og skiskyttere. Spesielt utsatt er idretter som krever høy konsentrasjonsevne.
Jeg fant ingen faglitteratur, eller fagfolk som mente at mørke eller lavere lys er positivt for kroppen, unntatt ved søvn. Med lavt lys menes lys som er mørkere enn dagslys i juli måned.

LYS POSITIVT
Det er ingen tvil om at lys påvirker kroppen vår positivt, enten fra solen, Dagslys (sommerdagslys) eller kunstig belysning. Når tilgangen på dagslys, at lys i sin alminnelighet blir mindre, får det en rekke konsekvenser for kroppen vår. I mørke mottar ikke øye nok lys for å sette i gang en rekke prosesser. 80 % av alle sanser går gjennom øyet.

MØRKE NEGATIVT
Det er heller ikke tvil om at mørke (lavt lys) påvirker kroppen negativt. Trening over tid for eksempel hele høsten av grupper som trener flere ganger i uka må være negativ etter min mening.

Prosesser som settes i gang ved lavt lys eller mørke:
-Nedsatt energifrigjøring
-Nedsatt ytelsesevne
-Nedsatt konsetrasjonsevne
-Lavere blodsukker
-Ubalanse av biorytmen
-Stresshormonet kortisol øker (demper imunforsvaret)

Disse prosesser vil forsterker seg ved mørke (lavere lys). Og at det trenes over tid med høy belastning ved lavere lys.

FORSLAG TIL LØSNINGER
1.Slå på lyset når du trener i treningsrom eller sal. Tren med lys som tilsvarer dagslys i juli måned hvis det er mulig.
2.Forsøk kunstig lys i enkelte treninger. Kontakt fagfolk på lysterapi.
3.Hvis det ønskes trening for eksempel ved spinning i mæørk, bør pulsen være lav og rolig utførelse av øvelsen.
4.Kuinstig lys kan også benyttes utenom trening f.eks når du spiser frokost.

Emnet er tatt opp av Johan Arnt Johansen.
Har Norges Idrettsforbunds høyeste trenerutdannelse, diplomtreneroppgave i "Hvordan bli best i Norge" Spesielt interessert i emnet da jeg kommer fra Nord Norge. Ellers tatt utdypninger i styrketrening, ernæring ved syre og basebalansen i kroppen. Har vært aktiv trener i over
35 år med topputøvere i skøyter, friidrett og orientering.

Kilder:
Ing. Tore Skjøtskift (kunstig belysning)
Lysbehandling hefte dat juni 2003 av prof. dr. med. Bjørn Bjorvatn. (kun til utlån)
Internett:
-Lys som medisin
-Lysterapi i treningslokalet
-Vinterdepresjon og mørketidsplager
-Fagfolk innen øyeoptikk