Sommertrening utenfor Domus
sommeren og høsten 2004


Mari, Marianne, Heidi og Ole.
Jon Arne Hugudal har leda treningene hele sommeren.


Ole


Simon


Heidi og Marianne