Skøytegruppa Tynset IF

 
   ÅRETS ØKONOMISKE DUGNAD.

Skøytegruppa har tatt på seg å hjelpe til v/Ungdommens Kulturmønstring. Da er vi avhengig av at mange tar i et tak. Har her laget en oversikt/plan over de heldige som er kvalifisert til dette. Vi må forutsette at stedfortredere skaffes av den enkelte og at dette er voksne folk.
Resultatet av denne dugnaden er avhengig av at kostnadene holdes nede, dette gjør vi med mye dugnad og sponsorer.

FREDAG 8.4.2005

Oppmøte: Kl 18oo,Tynset ungdomsskole.

Oppgaver: Smøre lunsjpakker til lørdagen, 200 stk.

Hvem: Torild Wiik

Espen Eggen

Petter Johansen

Jon Erik Hansson

Oppgaver: Lage middag for 200 personer.

Hvem: Torild Wiik

Lisbeth K.Øverli

Ann Mari Vingelsgaard

Dag Viken

Grete Bredalslien

------ ---------------- ------------- ------------------

LØRDAG 9.4.2005

Oppmøte: Kl 8.45 ,Kulturhuset , Nystua.

Oppgaver: Dele ut lunsjpakkene fra kl 9oo.

Hvem: Knut N. Mælen

Morten Johansen

LØRDAG 9.4.2005

Oppmøte: KL 17.3o.

Kantina på Trontun Videregående skole.

Oppgaver: Dekke og pynte bord. Varme gryterett, koke ris. servere.

Smøre loff. Rydde og vaske etter middag.

Hvem: Ann Mari Vingelsgaard

Torild Wiik

Lisbeth K. Øverli

Jon Harald Øverli

Jon Erik Hansson

Ole Cato Strømshoved

Mona Grue Mælen

Per Christian Berg - vaktmester, ansvarlig for huseier

SØNDAG 10.4.2005

Oppmøte: Kl 07.3o. Skolekjøkkenet, ungdomsskolen

Oppgaver: Smøre skiver til frokost og servere denne. Smøre lunsjpakker, 150 stk.

Pakkene sendes med deltakerne umiddelbart etter frokosten.

Hvem: Anita Wiik Larsen

Ann Mari Vingelsgaard

Lisbeth K. Øverli

Torild Wiik

Petter Aas

Geir Mælan

Gunn Aasen Kveberg

Jon Arne Hugudal