Tynset skøyter

 

 Tolga 15.1.1959

   Klubbløp Tolga IL

 

Over 16 år                                                              500                    

Arthur Tollan                      Tolga IL                           53.5      1

 

14-16 år                                                                  500

Ivar Tollan                          Tolga IL                           53.3      1

Terje Wahl                         Tolga IL                           54.2      2

 

12-14 år                                                                  400

Arild Wahl                          Tolga IL                           49.5      1

 
 
 
 

www.unosport.no